Rreth nesh

Portali “PyetShtetin.al” është një iniciativë e përbashkët e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros.

Ky portal synon t’i vijë në ndihmë të gjithë qytetarëve për të gjetur me lehtësi informacione me karakter publik të hartuara nga të gjithë autoritetet publike në zbatim të ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucioni përgjegjës për monitorimin e zbatimit në praktikë të ligjit “Për të drejtën e informimit” nga ana e autoriteteve publike.

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros, si një ndër nismëtarët kryesor të shoqërisë civile për rishikimin e rregjimit të mëparshëm të së drejtës së informimit dhe hartimin e ligjit ekzistues, ka mbështetur nisma që synojnë zbatimin më të mirë të këtij kuadri ligjor, rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe politikëbërëse.

Më shumë 

 

 

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]