• Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

    Adresa e institucionit: " Tiranë, Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5" Web Koordinatori për të drejtën e informimit: Elvis Sejdiaj E-mail: [email protected] Tel: +355 42 232 988

    Programi i Transparencës

    Regjistri Elektronik