• Autoriteti për të Drejtën e Informimit për Dokumentat e Ish Sigurimit të Shtetit

    Adresa e institucionit: "Njësia Administrative nr. 4, Rruga e Dibrës, garnizoni “Skënderbej”, Tiranë" Web Koordinatori për të drejtën e informimit: Liljana Cocoli E-mail: [email protected] Tel:

    Programi i Transparencës

    Regjistri Elektronik