• Agjencia e Trajtimit të Kredive

    Adresa e institucionit: " Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017" Web Koordinatori për të drejtën e informimit: Arber Cerma E-mail: Arber.Cerma@ financa.gov.al Tel:

    Programi i Transparencës

    Regjistri Elektronik