Informacionet e kërkuara

Infomacionet e kërkuara

Në këtë seksion janë përmbledhur dhe pasqyruar të gjitha kërkesat për informacion të paraqitura mbi baza vjetore pranë çdo autoriteti publik përgjegjës për të qenë transparent në kuptim të ligjit “Për të drejtën e informimit”. Institucionet shtetërore janë të detyruar të mbajnë dhe bëjnë publik një Rregjistër të posaçëm ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre.

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve duhet të përditësohet çdo 3 muaj nga ana e autoriteteve publike dhe duhet të publikohet në faqen e tyre të internetit.

Nëse dëshironi Rregjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve për një institucion specifik, klikoni më poshtë duke përzgjedhur institucionin e dëshiruar.

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]