• Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve/Incidenteve Ajror ne Aviacionin Civil

    Adresa e institucionit: "Rruga Lunxheri 8-42, Tirana" Web Koordinatori për të drejtën e informimit: E-mail: Tel:

    Programi i Transparencës

    Regjistri Elektronik