Ku të marrim informacion

kerko-informacion_03

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Kjo rubrikë shmang dyshimet nëse një institucion mund të jetë ose jo subjekt i kërkesave për informacion.

Identifikimi i koordinatorëve të së drejtës së informimit dhe kontakteve të tyre është një shans më shumë që kërkesat tuaja për informim të marrin përgjigje.

Programet e Transparencës janë një burim shumë i rëndësishëm informacioni qoftë për individët ashtu dhe për grupet e ndryshme të interesit si organizata, media e të tjerë aktorë të ngjashëm. Publikimi i Programeve të Transparencës për të gjithë autoritetet publike në një portal unik lehtëson kërkimin dhe mbledhjen e tyre nga ana e çdo subjekti të interesuar.

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]