Portali "Pyet Shtetin"

Portali “Pyet Shtetin” është një platform online, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit për të patur një akses më të madh dhe për të gjetur më me lehtësi informacionin me karakter publik. Portali synon gjithashtu të lehtësojë procedurat e dërgimit të kërkesave për informim ndaj çdo autoriteti publik përgjegjës si dhe të ankesave në rast refuzimit të informacionit të kërkuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Përmes shfrytëzimit të këtij protali, çdo qytetar apo/dhe çdo grup interesi mund të dërgojë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat për informim apo ankesat në rast refuzimi.

 

Më shumë

Ku të marrim informacion?

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e institucioneve ndaj të cilëve mund të bëhen kërkesa për informim si dhe të koordinatorëve të së drejtës së informimit të caktuar në secilin institucion, duke publikuar kontaktet e tyre. Gjithashtu, kjo rubrikë ofron mundësinë e aksesimit drejtpërdrejtë nga ky portal të programeve të transparencës të hartuara nga secili institucion publik. Përmbledhja e të gjithë këtyre të dhënave në një portal të vetëm unik lehtëson kërkimin dhe analizimin e tyre nga çdo subjekt i interesuar.

Më shumë

Kërkoni informacionin publik që ju nevojitet

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]