Pyetje të shpeshta

Cilat janë kompetencat e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ?

Në fushën e së drejtës së informimit, Komisioneri ushtron këto kompetenca:

 1. a) shqyrton kërkesat e qytetarëve, të cilët pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre;
 2. b) shqyrton ankesat e qytetarëve në lidhje me Programet e Transparencës të autoriteteve publike;
 3. c) kryen hetime të nevojshme administrative;

ç) ka akses në informacionin dhe dokumentet, objekt ankimi, duke përfshirë dhe informacionet e klasifikuara “sekret shtetëror”;

 1. d) vendos sanksione administrative sipas parashikimeve ligjore;
 2. dh) nxit parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit;
 3. e) monitoron zbatimin e ligjit “Për të drejtën e informimit”;

ë) kryen sondazhe në lidhje me çështje të ndryshme;

 1. f) bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e Programeve të Transparencës;
 2. g) me kërkesë të gjykatës që shqyrton çështjen, parashtron mendim me shkrim për çfarëdolloj çështje që lidhet me këtë të drejtë.
Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]