Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Ida Vodica LASKA

  0035542257302

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Rr. “Ibrahim Rugova”, Tiranë.

  [email protected]

 • Këshilli i Lartë i Gjyqësorit

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Elis Kuci

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane. Web:www.klgj.al

 • Këshilli i Lartë i Prokurorisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Eni Lasku

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Rruga “Ana Komnena”, Godina ” Poli i Drejtësisë” , Tiranë, Shqipëri.Web:www.klp.al

  [email protected]

 • Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit

  Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Web: http://kjv.al/

  [email protected]

 • Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Madaela Dashaj

  042256796

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Web: www.abp.gov.al

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]