Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Byroja Kombetare e Hetimit

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Rruga Jordan Misja, Nr 1, Tiranë 1000, Shqipëri. Web: https://bkh.al/

 • Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Klejda Poçi

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  “Rruga “Jordan Misja”, Godina nr. 3, Njësia Bashkiake nr.9, Tiranë. Web: www.ndihmajuridike.gov.al

 • Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Gea Sulo

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Rr. "Jordan Misja", 8303. Web: www.arkiva.gov.al

  044541798

 • Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Franc Baqli

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Uendi Bushati

  Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tirana, Albania. Web: http://dppi.gov.al/

  04-2271 -678
  [email protected]

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]