Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Erisa Avdiaj

  +355 54 52593

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Universiteti "Aleksander Xhuvani" Rr. Ismail Zyma Elbasan, Web: https://uniel.ems.al/

  [email protected]

 • Shkolla e Magjistratures

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Erik VEIZI

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  Godina "Poli i Drejtësisë". Web: www.magjistratura.edu.al

  [email protected]

 • Shoqëria Tipografia Ushtarake

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Byroja Shqiptare e Sigurimit

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Prefektura Gjirokastër

  Mungon Programi i Transparences

  Mungon Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]