Ku të marrim informacion

Ku të marrim informacion

Kjo rubrikë synon të ndihmojë çdo qytetar apo subjekt të interesuar për identifikimin e:

Kërkimi në këtë rubrikë mund të bëhet për të gjithë autoritetet publike ose kërkim specifik nisur nga autoriteti publik që mund të keni interes të veçantë.

Më shumë

 • Kuvendi i Shqipërisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Suela Huta

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Margarita Hoxhalli

  042389 874

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  [email protected]

 • Këshilli i Ministrave

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Merita Bundo

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

 • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Znj. Matilda Bulku

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  [email protected]

 • Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

  Koordinatori i të drejtës për informim
  Adenisa Ago

  Programi i Transparences

  Regjistri i Kërkesave/Përgjigjeve

  Adresa

  [email protected]

Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]