Pyetje të shpeshta

A mund të zgjaten afatet e dhënies së informacionit? Nëse po, kur?

Po, afatet për dhënien e informacionit mund të zgjaten me jo më vonë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:

a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumenta të shumta e voluminoz;
b) nevoja për të shtrirë kërkimet në zyra apo ambjente të tjera që janë të ndara fizikisht nga zyra qendrore autoritetit;
c) nevoja për të konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës

Në çdo rast vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.

Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]