Pyetje të shpeshta

A mund të kufizohet e drejta për informim?

Po, e drejta për informim mund të kufizohet vetëm sipas rasteve të parashikuara në nenin 17 të Ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”. E drejta për informim mund të kufizohet në rast se është e domosdoshme, propocionale dhe në rast së dëmton një nga interesat e mëposhtëm:
– Të drejtën për një jetë private
– Sekretin tregtar
– Të drejtën e autorit
– Patentat.

Krahas këtyre interesave, e drejta për informim mund të kufizohet gjithashtu në rast se është e domosdoshme, propocionale dhe dhënia e informacionit shkakton një dëm të qartë dhe të rëndë ndaj:
– sigurisë kombëtare;
– parandalimit, hetimit dhe ndjekjes së veprave penale;
– mbarëvajtjes së hetimit administrativ në kuadër të një procedimi disiplinor;
– mbarëvajtjes së procedurave të inspektimit dhe auditimit të autoriteteve publike;
– formulimit të politikave monetare dhe fiskale të shtetit;
– barazisë së palëve në një proces gjyqësor dhe mbarëvajtjes së procesit gjyqësor;
– këshillimit dhe diskutimit paraprak brenda ose midis autoriteteve publike për zhvillimin e politikave publike;
– mbarëvajtjes së marrëdhënieve ndërkombëtare ose ndërqeveritare.

Kthehu pas
Më shumë

  Kërko asistencë


   [recaptcha]
  © Copyright 2015, All Right Reserved
  Portali Pyet Shtetin është mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros
  Mundësuar nga DM Consulting
  [responsive-menu menu="menu"]